واژگان بیگانه در زبان فرانسه (10)

مهسا اکبري

در اینجا بخش جدیدی از مجموعه واژگان بیگانه در زبان فرانسه که اکثر آنها واژگان لاتین هستند را در اصل لاتین، همراه با ترجمه فارسی و فرانسه آنها می خوانیم.

1- (یونانی) Alpha et ôméga
(اولین و آخرین حروف الفبای یونانی) première et dernière lettres de l’alphabet grec
آغاز و پایان یک چیز (عبارتی از کتاب مقدس)

2.    (لاتین) Distinguo
(من تشخیص می دهم) je distingue
عبارتی کلیشه ای از فلسفه مَدرَسی

3.    (ایتالیایی) E sempre bene
( و این همیشه خوب است) et c’est toujours bien

4.    (لاتین) In abstracto
(به صورت انتزاعی)  dans l’abstrait

5.    (لاتین) In vivo
(در میان موجودات زنده) dans l’être vivant

6.    (لاتین) Jure et facto
(قانون و عمل) de droit et de fait

7.    (لاتین) Quid novi?
(تازه چه خبر) quoi de nouveau?
عبارتی از گفتگویی صمیمی برای سر صحبت را با کسی باز کردن

8.    (لاتین) Rudis indigestaque
(توده بی شکل و در هم) masse informe et confuse
وضعیت ماده  قبل از آفرینش

9    (لاتین) Scribitur ad narrandum, non ad probandum
(می نویسیم برای بازگو کردن، نه برای به اثبات رساندن) on écrit pour raconteur, non pour prouver
تفاوت میان تاریخ و بلاغت و سخن آوری

10.    (ایتالیایی) Traduttore, traditore
(مترجم، خائن) traducteur, trâitre
تمام ترجمه ها فکر و نظر نویسنده را آنطور که واقعا هست بیان نمی کنند.
 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

اکبری، مهسا

مطالب نویسنده