جایگاه نظارت همگانی در حوزه نهاد اجتماعی شهرداری

محمد حسن شربتیان

چکیده
 بسترسازی مناسب فرایند نهادینه کردن ساختار مدیریت شهری از طریق حوزه نظارت همگانی می تواند یک عامل مهم در ارتقاء مشارکت شهری، تقویت اعتماد و اطمینان شهروندان به نهاد اجتماعی شهرداری باشد. فعالیت ها، خدمات و عملکرد مثبت برای شهروندان در طی دوره مدیریت شهری(شهرداری) نوعی دارایی اجتماعی محسوب می گردد؛که می توان آن را با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل شهروندان برنامه ریزی کرد.توسعه فرهنگ نظارت همگانی از سوی شهروندان نسبت به عملکرد خدمات و فعالیت های نهاد اجتماعی مدیریت شهری(شهرداری)  امری مؤثر در  بهبود استاندارد های زندگی شهروندی است، بر این اساس رویکرد کارکردی نسبت به حوزه نظارت همگانی در مدیریت شهری(شهرداری)  باعث تقویت روابط دو جانبه، شهروندان با ساختار این نهاد اجتماعی  می گردد. احساس تعلق شهری و شهروندی از طریق افزایش پارامترهای اعتماد اجتماعی و شعاع آن از مهمترین ابعاد ایجاد حوزه نظارت همگانی نهاد اجتماعی شهرداری است. وجود اجرای مکانیسم انتظارات و تعهدات به عنوان شکلی از دارایی اجتماعی شهروندان و شهرداری در حوزه نظارت همگانی از طریق همکاری و همیاری با این ساختار می تواند به بسط سرمایه اجتماعی این نهاد کمک کند. استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل اطلاعات شهروندان را باید نوعی کارکرد مؤثر در فراهم ساختن رشد مدنیت شهری و تقویت منزلت نهاد اجتماعی شهرداری دانست. تقویت هنجارها و ضمانت های اجرایی از طریق حوزه نظارت همگانی شهروندان برعملکرد سازمانی و رفتاری شهرداری نقش مؤثری دارد. در حوزه نظارت همگانی مدیریت شهری، ارتباط با گروه های اجتماعی شهروندان می تواند  رشد کمی و مشارکت مدنی شهروندان را گسترش دهد. ازبُعد کیفی وجود سطوح (خرد، میانی،کلان)، نظارت همگانی اشاره به زیر ساخت های تعاملی و ارزشی جامعه، با شهروندان و ساختار مدیریت شهری می کند  و مسئله منفعت عمومی در حوزه نهاد اجتماعی شهرداری به ابعاد مشارکتی، فرهنگی، اجتماعی، سلامتی، فضاسازی، رفاهی، آسایشی، امنیتی و... شهروندان پرداخته، و این متغیرهای اجتماعی به صورت یک نوع کالای عمومی در اختیار تمام شهروندان باید قرار گیرد، و نظارت گردد.

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

 

 

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 12771.doc118 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

شربتیان، محمدحسن

مطالب نویسنده