نقش معماری و فضای مدرن شهرک فرهنگیان بر روابط میان افراد

ملیحه درگاهی

مقدمه :
رابطه ی میان انسان و فضا، رابطه ای متقابل است. در این میان خانه اولین فضایی است که انسان در بدو ورود خود به دنیا با آن مواجه می شود. خانه مهمترین و حیاتی ترین فضای زیست نه تنها برای انسان بلکه حتی برای سایر جانوران است. خانه در گذشته مهمترین فضای معماری بود که بیشترین انطباق را با خصوصیات، پدیده ها و عوامل محیط طبیعی داشت و بدین صورت بود که قادر بود در فصول مختلف خود را با شرایط محیطی وفق دهد. از طرف دیگر در ساخت این خانه ها به عوامل فرهنگی و  اجتماعی نیز توجه می شده است و خانه عرصه ای خصوصی و یا نیمه خصوصی برای رد و بدل کردن اطلاعات و شکل گیری روابط خانوادگی بوده است و از طریق مطالعه ی نحوه ی شکل گیری فضاها، تقسیم بندی آنها، نوع و ... می توان به اطلاعات زیادی در مورد روابط خانوادگی و ... دست یافت. خانه را می توان ظرف فضایی و مکانی دانست که کودک در آن رشد می یابد، تأثیر زیادی بر شکل گیری شخصیت فردی یا حتی فرهنگی او دارد. فضایی که با ساختی سنتی یا مدرن اثرات مجزای خود را خواهد گذاشت. خانه های سنتی در تطابق با محیط زندگی و فرهنگ سنتی حاکم بر منطقه ای خاص، ساخته می شدند و بدین ترتیب با توجه به منعطف بودن فرهنگ و محیط، خانه نیز جنبه ای منعطف و ارگانیک پیدا می کرد.
 

Email: malihedargahi@yahoo.com

 

برای خواندن این تحقیق درسی به طور کامل در زیر کلیک کنید:

 

 

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 12509.doc613.5 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

درگاهی، ملیحه

مطالب نویسنده