بررسی انسانشناسانه هویت قومی - جماعتی در یک محله (چهارصددستگاه) درشهرستان کرج(4)

زکیه دهقانی

بخش چهارم
اولین چیزی که انسان پس از تأمین غذا در جستجوی آن است، تهیه سرپناهی است که بتواند در آن آرام گیرد. مسکن خردترین و کوچکترین شکل تجسم کالبدی رابطه متقابل انسان و محیط بوده و تبلور فضایی کارکرد حیاتی سکونت انسانی در ایفای نقش‌های اساسی وی می‌باشد. در روان شناسی بخشی از هویت شخصی انسانها به واسطه (خانه‌ای) است که در آن زندگی می‌کنند. لذا لزوم هویت داشتن خود مکان نیز از مسائل بسیار مهم در روان شناسی محیط، انسان شناسی و شهرسازی می باشند. پیش از خلق مکانی برای سکونت ، باید رابطه متقابل هویت و این مکان را بشناسیم. ما نمی‌توانیم محیط مان را مجموعه نامرتبطی از اشیاء مادی بنامیم و نمی‌توانیم فضایمان را صرفاً ظرفی برای روابط اجتماعی، بدون بعد فیزیکی فرض کنیم.
لذا پرداختن به هویت فضاهای مسکونی در شناخت محله و همچنین خود افراد ساکن می‌تواند بسیار راه گشا باشد. این فصل به پرسشهای زیرپاسخ میدهد:
1-    مسکن چیست وبه کدام یک از نیازهای انسانی پاسخ میگوید؟
2-    آیا بافت مسکونی درمحله چهارصددستگاه ازشرایط احراز هویت برخوردارهستند؟
 

برای مطالعه این بخش در زیر کلیک کنید :

 

 

 

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 12116.doc146 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

دهقانی، زکیه

مطالب نویسنده