اشیاء سفالی (گل پخته ) ازتپه بلوچ، شهر فیروزه نیشابور

عمران گاراژیان و فرشته اتابکی

مقدمه
تپه بلوچ ارتفاعی به ظاهر طبیعی است. از دور و در چشم انداز تنها برآمدگی تپه ماهوری طبیعی به نظر می آید. اما برای شناسایی آثار باستانی براساس ناهمواری، یادگرفته ایم که به این دید مقدماتی اتکا نکنیم. الگوهای طبیعی در چشم انداز(مانند ارتفاع از سطح دشت، عوارض سطحی و جنس زمین) این مهم را تایید می کند که آنچه در سطح دشت مشاهده می شود طبیعی است نه فرهنگی!. بار نخست که  استقرار را بازدید کردیم با اینکه همکاران (آقایان نامی و باصفا) سفال هایی از آن استقرار به ما نشان داده بودند تعجب کردیم چون داده های بسیار کمی در سطح مشاهده می شد. با این شرایط و در آن بافتار اظهارات کشاورزی که مدعی بود سفال ها همراه با زباله ها و خاک ها به محل حمل شده قابل بررسی و تامل می نمود. بخش جنوبی استقرار طی سی سال گذشته به عنوان جایی برای استخراج شن و ماسه استفاده شده بود. برآمدگی بخش شمالی استقرار بوسیله کشاوران بریده شده بود(نک به تصویر: 1). در شیب برش خاک ها جمع شده بود. در نیمه جنوبی با ماشین های راهسازی یا کشاورزی نهشته ها جابجا شده بود. یافته های سطحی در همان بازدید نخست حاکی از این بود که استقراری هرچند محدود دارای اثار مس- سنگی و احتمالا نوسنگی در محل وجود داشته است. این یافته ها به شرح زیر بود.

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

 

 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

گاراژیان، عمران

مطالب نویسنده