گشایش صفحه «باستان شناسی انسان شناختی» در انسان شناسی و فرهنگ

...

باستان شناسی انسان شناختی (anthropological archaeology) رویکردی در باستان شناسی است که تلاش می کند در چارچوب مفاهیم و نظریات برگرفته از انسان شناسی، بویژه انسان شناسی فرهنگی– اجتماعی، به تحلیل داده های باستان شناختی بپردازد. اهم اهداف پژوهشی باستان شناسی انسان شناختی را بدین شرح می توان دسته بندی کرد:

- مطالعۀ تاریخ فرهنگ، شامل بررسی و توصیف مواد فرهنگی باستانی و تعیین پراکندگی زمانی و مکانی آنها.
- بررسی، بازسازی، تشریح و توضیح رفتارهای فرهنگی گذشتگان.
- بررسی و توضیح روند دگرگونی فرهنگها در طی زمان.
بررسی، تشریح، و توضیح مفاهیم رایج در فرهنگهای باستانی.

مدیریت این صفحه را آقای دکتر کامیار عبدی دکترای باستان شناسی و انسان شناسی از دانشگاه میشیگان و استادیار دانشگاه دارتموث تقبل کرده اند و علاقمندان به همکاری و ارائه مطلب می توانند نوشته های خود را به آدرس ایشان ارسال کنند:


Kamyar.Abdi@Gmail.com

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی