چارچوبی برای توسعه ی اجتماع و توسعه ی اقتصادی

ترجمه و تلخیص : مصطفی احمدزاده، سامال عرفانی

توسعه ی اجتماع  در دهه های اخیر به رشته ی شناخته شده ای تبدیل شده است که هم مورد علاقه ی کارورزان  بوده و هم آکادمیسین ها. «توسعه ی اجتماع» به طرق مختلفی تعریف شده است. بسیاری از کارورزان توسعه ی اجتماع را نتیجه (outcome)- یعنی مجموعه ای از پیشرفت های مادی، اجتماعی و اقتصادی - می دانند، در حالی که غالب آکادمیسین ها توسعه ی اجتماع (community development) را یک فرایند (process)-توانایی اجتماعات برای انجام کنش دسته جمعی و ارتقای این توانایی- می دانند. فصل حاضر توسعه ی اجتماع را هم به مثابه ی نتیجه و هم به منزله ی فرایند تعریف می کند و رابطه ی بین این دو تلقی را توضیح می دهد.

برای خواندن کل مقاله در زیر کلیک کنید: 

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 11396.doc144 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

عرفانی، سامال

مطالب نویسنده