بررسی نشانه‌شناختی نقش فرهنگ بومی در شکل‌گیری متن اجرای تعزیه در منطقه بوشهر(6)

مظفر پاسدار شیرازی

بخش ششم
1.    گریم و چهره‌آرایی
همانطور که پیشتر نیز بدان اشاره شد عنصر دیگری که در اجراهای تعزیه‌ی این منطقه دیده می‌شود استفاده متفاوت از عنصر چهره‌پردازی در اجرای تعزیه است.چهره‌پردازی بطور سنتی در تعزیه استفاده محدودی داشته‌است و برای مثال در گل‌آلود و یا خونین کردن چهره شبیه‌خوانان، سرخ کردن چهره شیطان و یا برخی از اشقیا و یا سیاه کردن چهره نوکر حضرت علی و تلاش در غیر واقعی نمودن چهره جنیان از موارد استفاده تعزیه سنتی از چهره‌پردازی یا گریم است.(بیضایی، 1380: 145) بیضایی در جای دیگر اشاره می‌نماید که «بزک در تعزیه زنانه نقش پر رنگ تری داشته‌است»(همان، 152)
ولی در اجراهای تعزیه در این منطقه گاها دیده می‌شود که استفاده از گریم پا را فراتر از کاربردهای سنتی چهره‌پردازی یا بزک در تعزیه نهاده‌است و از مداد برای ترسیم اشکالی بر روی صورت شبیه اشقیا و یا استفاده از کلاه‌گیس برای اشقیا(تصویر25-30) و ماسک برای جنیان از نکات قابل توجه‌است.(تصویر53 و54)
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد تقریبا باید گفت که چهره‌پردازی به معنای کاربرد امروزی آن در تئاتر و سینما در تعزیه وجود ندارد و یا کاربرد بسیار ساده و ابتدایی دارد. اما اگر بخواهیم این پیشتر رفتن تعزیه بوشهر در امر گریم را نسبت به سایر نقاط ایران بررسی نماییم باید اضعان کنیم که بیشترین تاثیر را حضور مطالعات و تاثیرات تئاتری داشته‌است.

برای مطالعه این بخش در زیر کلیک کنید:


پرونده ی «تعزیه» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/3775

 

 

 


 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 11320.doc175.5 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

پاسدار شیرازی، مظفر

مطالب نویسنده