بررسی نشانه‌شناختی نقش فرهنگ بومی در شکل‌گیری متن اجرای تعزیه در منطقه بوشهر(5)

مظفر پاسدار شیرازی

بخش پنجم
2. اجرای میدانی
دومین ویژگی تعزیه در منطقه بوشهر که آنرا از باقی اجراهای تعزیه‌ی کشورمان متمایز می‌سازد، اجرای میدانگاهی تعزیه است.(دهقانی، 1387: 39) البته لازم به ذکر است که در منطقه بوشهر اجراهایی نیز یافت می‌شوند که در فضایی محدودتر برگزار شوند اما عمومیت نداشته و اغلب به صورت محدود و از سر نبود امکانات و پشتوانه مالی در برخی روستاهای کوچک برگزار می‌شود. البته گفتنی است که در همان تعداد محدود اجراهای در فضای کوچکتر نیز در مکانی روباز اجرا می‌شود.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 11302.doc184 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

پاسدار شیرازی، مظفر

مطالب نویسنده