بررسی نشانه‌شناختی نقش فرهنگ بومی در شکل‌گیری متن اجرای تعزیه در منطقه بوشهر(1)

مظفر پاسدار شیرازی

بخش اول
 تعزیه مراسمی آیینی نمایشی است که در جغرافیای فرهنگی ایران کنونی برخلاف سایر مناطق شیعه‌نشین وجوه دراماتیک فربهی یافته است. وجود تنوع در اجرای تعزیه در نقاط گوناگون این جغرافیا نیز بر این نکته تاکید دارد که تعزیه پدیده‌ای فرهنگی است که در تعامل با فرهنگ بومی هر منطقه رنگ و بوی آن فرهنگ را به خود گرفته و اجرای متفاوتی خلق نموده است. در این رساله اجرای تعزیه منطقه بوشهر به عنوان مطالعه موردی، مورد بررسی قرار گرفته شده و پژوهشگر تلاش نموده برای بررسی این موضوع با استفاده از تحقیقات میدانی(مشاهده و مصاحبه عمیق) با کمک استراتژی استفهامی به سه پرسش پاسخ دهد: 1. تعزیه‌ی بوشهر چه تفاوتهایی با تعزیه سایر نقاط کشور دارد؟، 2. چرا این تفاوتها بوجود آمده است؟ و 3. این تغییرات در جهت تقویت بعد آیینی تعزیه است و یا بعد نمایشی آن؟
برای پاسخ به پرسش نخست، از سه الگوی نشانه‌شناختی ویژه تعزیه برگرفته از الگوی نشانه‌شناختی تئاتر کوزان، الام و پاویس استفاده گردیده تا در بررسی تطبیقی نشانه شناختی وجوه افتراق تعزیه بوشهر با تعزیه سایر نقاط کشور کشف گردد. در گام دوم پژوهش وجوه افتراق ده‌گانه تعزیه بوشهر در بستر فرهنگی منطقه مطالعه و زمینه بروز این تغییرات از قبیل اثرات محیطی، برهم کنش‌های قومی، نژادی و ...   مورد مطالعه قرار گرفت. و در نهایت بررسی این ویژگی‌هابر پایه‌ی نظریات شکنر گواه تمایل به سوی سرگرمی نمایشی بوده است تا سودمندی آیینی.


برای مطالعه این بخش در زیر کلیک کنید:

 

پرونده ی «تعزیه» در انسان شناسی و فرهنگ
http://anthropology.ir/node/3775

 

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 11253.doc277.5 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

پاسدار شیرازی، مظفر

مطالب نویسنده