گشایش صفحه انسان شناسی اسطوره و ادبیات کلاسیک

بهار مختاریان
اصطلاح اسطوره و اسطوره شناسی در سال‎های اخیر در ایران زینت بخش مقاله ها و کتابهایی چند شده است. اما پرداختن به اسطوره با رویکرد علمی در تاریخ ما کمتر  سراغ گرفتنی است و آنچه در سالهای اخیر تحت نام اسطوره ارائه میشود، کمتر نظام مند و دارای روشی مشخص بوده است. در این میان، آنچه کم‎تر مورد توجه قرار گرفته، خود اسطوره به عنوان موضوع شناخت است.  به عبارت دیگر سرآغاز این مفهوم و شکل گیری آن که به حوزۀ معرفت شناختی مرتبط است، بیش و کم نادیده گرفته میشود. گویی برای ما اسطوره به ناگهان از زمین سبز شده است؛ انگار از پیش از ماهیت آن آگاهیم و نیازی به روشن کردن آن نداریم. از این رو، «اسطوره» به سرعت اصطلاحی همهگیر میشود و در زبان نیز به صورت صفت ِ معمول به کار میرود. 

 نظریه های اسطوره، نظریه هایی از حوزه های بسیار وسیع تری هستند که اسطوره زیر مجموعۀ آن ها قرار می گیرد و مادۀ پژوهشی آن ها به شمار می آید. با این توصیف، هدف این صفحه ایجاد فضایی برای بحث و کاوش در اسطوره شناسی و ادبیات کلاسیک با رویکرد انسان شناسانه، بالاخص در رابطه با  اسطوره های ایرانی است. برای پر بار کردن این صفحه از تمامی صاحب نظران و علاقه مندان  دعوت به همکاری می شود تا بدین وسیله رویکردهای مختلف علمی به اسطوره مطرح گردد و زمینه های نوی پژوهش در اسطوره برای دانشجویان و پژوهشگران گشوده شود.   از علاقمندان به همکاری با این صفحه دعوت می شود با مدیر آن خانم دکتر بهار مختاریان، دانشگاه هنر اصفهان با آدرس زیر تماس بگیرند.   bmoktarian@yahoo.com    

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

مختاریان، بهار

مطالب نویسنده