مهره ای سفالی با علامت های شمارشی- آغاز نگارشی؟ از تپه برج نیشابور

عمران گاراژیان و مریم عارف پور

 صبحگاه بیست و یکم بهمن ماه 1383 بود. شبِ قبل باران آمده بود. در سطح تپه برج نیشابور با تمرکز قدم می زدیم. هدف ما جایابی محل هایی برای گمانه های لایه نگاری بود. در شمال غرب تپه ای[برج] که حدود چهارده هکتار وسعت دارد؛ روی سطحی هموار فرورفتگی کوچکی(در حد 5×5 سانیمتر) نظر مرا جلب کرد. مهره ای سفالی که از گل و نم اطراف جدا شده بود در میان فرورفتگی بود. ابتدا تصور کردم دوک یا سردوک است. پس از برداشتن متوجه شدم روی آن فرورفتگی های ریزی مشاهده می شود. فرورفتگی هایی که مرتب و در یک امتداد نیست. در امتداد فرورفتگی ها خط های اُریب علامت های هشت مانندی را شکل داده بودند. در انتهای ردیف کج فرورفتگی ها با تلاش های بعدی خطی زاویه دار؟ و دو خط منحنی کنار هم که انتهای بالای شان باز بود تشخیص دادم(تصویر.1).

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 10940.doc414.5 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

گاراژیان، عمران

مطالب نویسنده