آداب سفر زیارتی حج در آوه

سید علیرضا هاشمی

از شهرستان ساوه که 24 کیلومتر به طرف سلفچگان برویم، جاده‌ای فرعی بطرف قم جدا می‌شود که به جاده جعفر‌آباد ـ قم معروف است. روستای آوه «âve» در شش کیلومتری این جاده قرار دارد.
آوه به خاطر واقع شدن در جلگه ساوه و در کنار رود بزرگ گاوماها(بجنوردی،68: 247)  در منطقه‌ای نسبتاً محصور در میان کوهستان قرار داردواز دیرباز به آبادانی و نعمت و خرمی و هوای خوب ستوده شده است(ستوده،40: 142). عبدالله مستوفی از هوای معتدل و بستن یخ چاه‌های آن در زمستان (که در تابستان از آن بهره می‌گرفتند) یاد کرده است. همچنین در کتاب خود ذکر کرده است که در آوه غله و پنبه بسیار بعمل می‌آید و در میان میوه‌ها انجیر آن بهتر بود ولی نان آن چندان خوب نبود.(لسترنج،62: 60و61)

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 10722.doc184 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

هاشمی، علیرضا

مطالب نویسنده