حکمرانی خوب در آئینه «کتاب دده قورقود»

اصغر ایزدی جیران و رحیم یوسفی اقدم

(تصویر: مجسمه دده قورقود)
هدف مقاله حاضر بررسی نشانه ها و رگه هایی از حکمرانی خوب در متون کهن است. کتاب دده قورقود به عنوان یکی از متون کهن ادبی زبان ترکی اوغوزی مشتمل بر یک مقدمه و 12 دستان می باشد که از روزگاران قدیم توسط آشیق ها یا هنرمندان مردمی آذربایجان در قالب ادبیات شفاهی حفظ و به نسل های بعد منتقل شده  است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی از دو روش بهره برده است: 1) تأویل متن (رویکرد گادامر) و 2) تحلیل محتوای کیفی (فنون کاربرد قیاسی و تکوین استقرایی مقوله-ها). جهت مقایسه و اطمینان از صحت از سه متن استفاده شده-است: متن محرم ارگین (ترکی)، متن جفری لوئیس (ترجمه انگلیسی و فارسی) و متن بهزاد بهزادی (از نسخ گوناگون با ترجمه فارسی). با کاربرد قیاسی مقوله های متن مورد مطالعه، معرف های ویژه ای از حکمرانی خوب در قالب سه رویکرد اصلی آن، مدیریتی، اقتصادی و سیاسی- حقوقی، شناسایی شدند. از سوی دیگر تکوین استقرایی مقوله های متن، معرف های دیگری نیز تشخیص داده شدند که فراتر از سه رویکرد اصلی، رویکرد دیگری را برای حکمرانی خوب مطرح می-کنند: رویکرد اخلاقی.

برای خواندن مقاله کامل در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
PDF icon 10498.pdf1.01 MB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

ایزدی جیران، اصغر

مطالب نویسنده