مرکز اسناد انسان شناسی و فرهنگ، فهرست فیلم های داستانی(1): فدریکو فلینی

مرکز اسناد

مرکز اسناد و تاریخ فرهنگی «انسان شناسی وفرهنگ»مجموعه بزرگی از فیلم های داستانی و مستند  خود را به ترتیب  فهرست بندی و ارائه می دهد.  این فیلم ها  در زمینه های مختلف فرهنگی، به دو صورت طبقه بندی می شوند: بر اساس نام کارگردان و بر اساس موضوع یا موضوع های فیلم. بنابراین در فهرست های موضوعی  یک فیلم می تواند در چند  مورد طبقه بندی شود. در هر مورد تنها فیلم هایی که در دسترس مرکز اسناد قرار دارند ذکر می شوند و در صورت افزایش فیلم ها فهرست تغییر خواهد کرد. در مورد همه فیلم ها، نام فیلم به سه زبان فارسی، انگلیسی و زبان اصلی ذکر می شود.  قابل ذکر است که برخورداری و استفاده از این فیلم ها ویژه اعضای  «انسان شناسی و فرهنگ» است . برای عضویت در «انسان شناسی و فرهنگ» با خانم فاطمه سیار پور، مدیر منابع انسانی، به آدرس الکترونیک fsayyarpour@yahoo.com تماس بگیرید. در ضمن دستیابی به منابع مرکز اسناد و تاریخ فرهنگی  از اول مهر ماه 1390 برای اعضا امکان پذیر خواهد بود. 

برای مطالعه این فهرست در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 10396.doc481.5 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

انسان‌شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده