رابطه ی هویت و فضای فراغتی از خلال خرده فرهنگ های همسایگی:محله ی پیروزی تهران (5)

ملیحه درگاهی

بخش پنجم و نهایی
محیط و خصوصا نوع ساخته شده آن بدست انسان مجموعه ای کم و بیش پیچیده از سیستم های فضایی است که بر یکدیگر تأثیر می گذارند، یکدیگر را می پوشانند، در یکدیگر تداخل می یابند و یا با یکدیگر به رقابت می پردازند. چنین ترکیباتی از فضا را می توان در همه جا دید؛ فضای کلی یک شهر، فضای داخل یک ساختمان،  وسایل و مبلمان داخلی یک ساختمان، میادین شهری، خیابان ها و... . درک فضا همچنین به دلیل انتزاعی بودن آن مشکل تر از مکان است. فضا همه جا را در بر می گیرد در حالیکه مکان دارای تعین است. فضا سه بعدی و مکان دو بعدی است و اینکه فضا بدون مرکز است و تمایل به نا متناهی بودن دارد در حالی که مکان مرزپذیر و قابل تحدید است. فضا عاملی است که نقشی بسیار مهم در شکل گیری هویت و بویژه هویت اجتماعی دارد هر فرد و گروهی هنگامی خود را دارای هویت می داند که از تمایز، پایداری و در جمع بودن خود اطمینان حاصل کند و فضا به خوبی می تواند به این نیاز پاسخگو باشد. 

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 10317.doc891 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

درگاهی، ملیحه

مطالب نویسنده