هنر و ادبیات

 • حبیب خلیفه

  درباره ابراهیم گلستان [1]

  09 ژوئیه 2016
 • فاطمه خضری

  در این نوشته قصد داریم نگاهی به طور کلی بر نوشته های مرتضی کربلایی لو و به طور خاص به کتاب «چهره بر افروخته» که از سوی نشر ققنوس در سال 94 به چاپ رسیده داشته باشیم. رمان با انسان شناسی نقاط مشترک زیادی دارد؛ شاید روش مهم ترین آن ها باشد.

  09 ژوئیه 2016
 • منیرو روانی پور

  صفحه که سفيد باشد تو مثل ستاره‌شناسي کور با خاطره ستاره‌ها دنيا را رصد مي‌کني‌. واي من از سفيدي اين صفحه مي‌ترسم.

  من از سفيدي مي‌ترسم

  از تاريکي نه

  سفيدي يعني هيچ اتفاقي نيفتاده.

  من از اتفاق نيفتاده مي‌ترسم.

  05 ژوئیه 2016
 • مهرزاد غنی پور

  شهری که تجلی وجود حقیقی باشد، هم زیباست و هم سالم و هم مفید برای زندگی این جهانی. و این همان تناسبی است که هم از هویت برمی‌خیزد و هم زیبایی را پژواک می‌دهد و هم شهر را پایدار و پویا می‌سازد.

  05 ژوئیه 2016
 • نگار شیخان

  هفتاد و ششمین نشست یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ با عنوان «تاریخ سینمای ایران» در روز یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ در پژوهشگاه فرهنگ٬ هنر و ارتباطات برگزار شد.

  05 ژوئیه 2016
 • محمد هاشمی

  جامعه شناسی به کمک روش های علمی خاص، نهادها، روابط و رفتارهای اجتماعی انسان را از نظر ساخت، پویش و دگرگونی، تجزیه و تحلیل، مقایسه و طبقه بندی می کند و با نگرش ویژه به علل اجتماعی، در جست و جوی قوانین حاکم بر حیات جامعه از دیدگاههای گوناگون است.

  04 ژوئیه 2016
 • مجید رُهبانی

  هنر دیپلماسی و روزنامه‌نگاری تخصصی. به کوشش مریم مهدوی اصل. تهران: درخت زندگی، 1394. 637ص.

  04 ژوئیه 2016
 • مظاهر گوناگون هر فرهنگ، از آنجا که به رغم تفاوت‌های صوری‌شانْ محملی برای ظهور وجهی از آن فرهنگِ یکسان‌اند، همگی حاکی از حقیقتی واحدند. از این رو اگر در ظاهر متفاوت‌اند، در باطن هم‌ارزند.

  04 ژوئیه 2016
 • زکیه دهقانی

  حس تعلق به مکان را می توان رابطه ای عاطفی و پر معنا بین شخص و مکان توصیف کرد. پیوندی احساسی که مردم آن مکان را به عنوان قرارگاهی برای بازگشت بدان ارزشمند بدانند.

  03 ژوئیه 2016

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science