رزومه

مشخصات عمومی:

نام: فردین

نام خانوادگی: علیخواه

آدرس الکترونیک:  faralikhah@gmail.com

کشور و شهر اقامت کنونی: ایران-تهران

تاریخ تولد: ۱۳۵۱

میزان تحصیلات: دکترا

دانشگاه محل تحصیل: علامه طباطبائی

سال ورود به دانشگاه و فارغ التحصیلی: 1381-1387

رشته تحصیلی: جامعه شناسی(سیاسی)

کارشناسی: پژوهشگری علوم اجتماعی

عنوان رساله: درآمدی بر اندیشه های یورگن هابرماس

کارشناسی ارشد: جامعه شناسی

عنوان رساله: قشر اجتماعی و گرایش به عدالت و آزادی

دکترا: جامعه شناسی(سیاسی)

عنوان رساله: محرومیت نسبی و پتانسیل اعتراض سیاسی

زبان های ملی و قومی : انگلیسی-گیلکی-ترکی

پیشینه شغلی: پژوهشگر رسانه(سازمان صدا و سیما)-پژوهشگر ارزیابی تأثیر اجتماعی(شرکت های مهندسی مشاور)-عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان(از 1387 تاکنون)

زمینه های همکاری:  نگارش مقاله